ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI SINH VIÊN DU HỌC MỸ

Nếu bạn là du học sinh tại Mỹ thì bạn sẽ quan tâm đến vấn đề làm việc khi đang học tập tại Mỹ. Dù bạn đang đi học chương trình học thuật toàn thời gian visa F-1 hay chương trình học nghề toàn thời gian visa M-1 thì bạn đều chịu sự chi phối bởi các qui định về làm việc trong khi đang học cụ thể như sau :

– Là sinh viên F-1 bạn không được phép làm việc trong năm học đầu tiên dù là ngoài trường hay trong trường nhưng trong một số trường hợp bạn có thể vẫn được chấp nhận làm việc trong trường tùy theo một số điều kiện và ràng buộc cụ thể (điều này tùy trường và tùy bang sẽ có chính sách riêng). Sau năm học đầu tiên, sinh viên F-1 có thể được làm việc ngoài trường theo 3 dạng dưới đây :

Sinh viên M-1 chỉ có thể thực tập tay nghề sau khi đã hoàn tất khóa học

Cả hai dạng visa F-1 và M-1 đều cho phép sinh viên làm việc ngoài trường nhưng phải có liên quan đến lĩnh vực mà học sinh theo học và học sinh phải nộp hồ sơ xin cấp phép được tham gia vào các chương trình kể trên trước khi bắt đầu làm bất cứ công việc nào. Việc cấp phép CPT, OPT hay STEM OPT sẽ do nhân viên có thẩm quyền của trường quyết định (người này có quyền duy trì tình trạng SEVIS của sinh viên)

(Theo cơ quan di trú Mỹ)

 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ