ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA ĐỐI VỚI HỌC SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Học sinh nước ngoài có cơ hội học tập tại các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ hoặc tham gia vào chương trình thực tập mà có thể đáp ứng được những yêu cầu về chương trình học của học sinh ở nước sở tại.

Điều kiện để sinh viên cao đẳng đại học có thể tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa :

– Được chính phủ Mỹ tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc chính phủ nước sở tại học sinh đang sinh sống hoặc một tổ chức quốc tế mà nước Mỹ là một thành viên trong đó dựa trên hiệp định hoặc hiệp ước đã ký kết hoặc được hỗ trợ bởi bất cứ một nguồn nào khác nhưng không phải là cá nhân học sinh hoặc gia đình.

Học sinh phải theo một cam kết giữa chính phủ Mỹ và chính phủ nước sở tại hoặc một bản cam kết giữa trường học Mỹ và trường học nước sở tại, hoặc một trường ở Mỹ và chính phủ nước sở tại, hoặc chính quyền tỉnh bang ở Mỹ và chính quyền nước sở tại; hoặc học sinh sẽ tham gia vào một chương trình thực tập.

Nếu học sinh đăng ký học không lấy bằng thì vẫn phải đăng ký học toàn thời gian theo yêu cầu của khóa học. Thời gian tối đa của chương trình không lấy bằng này kéo dài 24 tháng.

Lợi ích :
– Học sinh có thể đăng ký vào học các chương trình cấp bằng cho đến khi hoàn tất hoặc chương trình không cấp bằng lên đến 24 tháng.
– Học sinh được phép đi làm bán thời gian theo những qui định cụ thể bao gồm phải luôn duy trì sức học tốt và hạnh kiểm tốt tại trường.
– Học sinh có thể đăng ký học tại các học viện đào tạo có hoặc không có lương hoặc hình thức trả lương khác trong suốt quá trình học với sự chấp thuận của hiệu trưởng hoặc nhân viên tư vấn giáo dục và người có trách nhiệm khác tại tổ chức tài trợ cho học sinh.
(Theo US Department State – Bureau of Consular Affairs)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ