HỌC BỔNG QUỐC TẾ XUẤT SẮC TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SWINBURNE

1. Học bổng chuyển tiếp

 

Trị giá: A$2500/năm trừ vào học phí (tối đa 2 năm)

Các khóa học có bao gồm học bổng:

+ Khóa Dự bị + Unilink Diploma + Bachelor Degree

+ Khóa Dự bị + Bachelor Degree

+ UniLink diploma + Bachelor Degree

+ Chương trình đủ điều kiện sau đại học + Bằng cấp sau đại học

 

2. Học bổng Chương trình đại học

 

Tùy theo GPA của sinh viên, mức học bổng sẽ rơi vào 10 – 75% học phí mỗi năm, tối đa trong vòng 4 năm.

+ 10% cho GPA 6-6.99 (60 – 69%)

+ 20% cho GPA 7 – 7.99 (70% – 79%)

+ 30% cho GPA 8 – 8.99 (80% – 89%)

+ 50% cho GPA 9 – 9.49 (90% – 94%)

+ 75% cho GPA 9.5+ (95%+)

Các khóa học có bao gồm học bổng: Tất cả các khóa bachelor degree, ngoại trừ bằng Cử nhân Hàng không và bằng Cử nhân Kép Hàng không/ Kinh doanh.

 

3. Học bổng Chương trình sau đại học

 

Tùy theo GPA của sinh viên, mức học bổng sẽ rơi vào 10 – 75% học phí mỗi năm, tối đa trong vòng 2 năm.

+ 10% cho GPA 6-6.99 (60 – 69%)

+ 20% cho GPA 7 – 7.99 (70% – 79%)

+ 30% cho GPA 8 – 8.99 (80% – 89%)

+ 50% cho GPA 9 – 9.49 (90% – 94%)

+ 75% cho GPA 9.5+ (95%+)

Các khóa học có bao gồm học bổng: Bất cứ khóa học thạc sĩ nào.

 

🎯 Để đăng ký học bổng xuất sắc quốc tế tại Đại học công nghệ Swinburne, học sinh phải:

+  Đạt kết quả học tập với GPA tối thiểu là 60% (tương đương tiêu chuẩn Úc)

+ Không nhận một học bổng nào khác hoặc hỗ trợ giảm học phí của trường Swinburne. Học sinh đang không được nhận hoặc đăng ký học tại Swinburne, trừ khi học sinh chỉ đăng ký và khóa ELICOS của trường.

+ Đang không được nhận hoặc đăng ký học một chương trình thạc sĩ 2 năm tại Swinburne

+ Công dân các nước ngoại trừ Úc hay Niu Di Lân và thường trú nhân Úc.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🔺 Liên hệ Du Học TNK ngay hôm nay để được hỗ trợ nhanh nhất. 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ