HỌC BỔNG TOÀN PHẦN LÊN ĐẾN 20,000 CAD TẠI UNIVERSITY CANADA WEST

Du học TNK xin giới thiệu đến các bạn gói học bỗng tự động cho sinh viên quốc tế được nhận vào University Canada West.

Chương trình thuộc danh mục nhận học bổng:

👉 MBA, Cử nhân thương mại, Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông Kinh doanh, Bằng liên kết nghệ thuật.

=> Học bổng được tự động áp dụng khi sinh viên được nhận vào University Canada West.

Chi tiết điều kiện nhận học bổng và giá trị cho sinh viên quốc tế như hình dưới đây:

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ