NGƯNG XÉT HỒ SƠ ĐỊNH CƯ DIỆN ANH CHỊ EM VÀ CON TRÊN 21 TUỔI CHƯA KẾT HÔN

Thông báo quan trọng của cơ quan di trú Hoa Kỳ :

Vào tháng 9, ngày xét cấp thị thực sẽ bị lùi lại đối với các hồ sơ bảo lãnh theo diện Con trên 21 tuổi Chưa Kết hôn của Công dân Hoa Kỳ (F-1) và diện Anh Chị Em của Công dân Hoa Kỳ (F-4).  Theo đó, trong tháng 9, tất cả hồ sơ bảo lãnh diện F-1 mở vào ngày 1 tháng 5 năm 2010 hoặc sau đó và tất cả hồ sơ bảo lãnh diện F-4 mở vào ngày 1 tháng 1 năm 2002 hoặc sau đó sẽ được coi là chưa tới lượt xét cấp thị thực; các trường hợp này sẽ không được cấp thị thực cho đến khi hồ sơ bảo lãnh tới lượt được xem xét trở lại.

Điều này có nghĩa là sở di trú Hoa Kỳ tạm ngưng vô thời hạn việc xử lý tất cả hồ sơ bảo lãnh theo diện con trên 21 tuổi chưa kết hôn của công dân Hoa Kỳ mở từ ngày 1/5/2010 và anh chị em của công dân Hoa kỳ mở từ ngày 1/1/2002 của công dân Hoa Kỳ cho đến khi có thông báo mới.

Những người đã được lên lịch phỏng vấn vào tháng 8,  sẽ KHÔNG thể lên lịch hẹn phỏng vấn sang các tháng sau trừ khi đảm bảo hồ sơ bảo lãnh của mình sẽ vẫn tới lượt xét cấp thị thực trong tháng đó. Cơ quan di trú Hoa Kỳ không thể dự báo trước về thời điểm thị thực sẽ được cấp trở lại đối với các hồ sơ bảo lãnh chưa tới lượt xem xét, và không có điều khoản nào trong luật pháp Hoa Kỳ cho phép Bộ Ngoại giao miễn các quy định này và xử lý hồ sơ bảo lãnh nếu chưa tới lượt được xét cấp thị thực.

Liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ theo dõi các thay đổi về thời điểm hồ sơ bảo lãnh tới lượt xét cấp thị thực hoặc hồ sơ cần chuẩn bị để đi phỏng vấn xin thị thực định cư để đảm bảo được cấp thị thực.

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ