SEVP sửa đổi miễn trừ tạm thời cho sinh viên không định cư tham gia các khóa học trực tuyến trong học kỳ mùa thu 2020

WASHINGTON – Chương trình sinh viên và du khách trao đổi (SEVP) đã công bố sửa đổi vào thứ Hai về miễn trừ tạm thời cho sinh viên không định cư tham gia các lớp học trực tuyến do đại dịch vào học kỳ mùa thu 2020. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ lên kế hoạch xuất bản các thủ tục và trách nhiệm trong sổ Đăng ký Liên bang như là Quy tắc Cuối cùng Tạm thời.

Miễn giảm tạm thời cho học kỳ mùa thu 2020 bao gồm:

1. Sinh viên thuộc dạng F-1 và M-1 không định cư đang theo học tại các trường mà hoạt động hoàn toàn trực tuyến có thể sẽ không học toàn bộ chương trình học trực tuyến và ở lại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không cấp thị thực cho sinh viên theo học tại các trường hay các chương trình hoàn toàn trực tuyến cho học kỳ mùa thu cũng như Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ sẽ không cho phép những sinh viên này vào Hoa Kỳ. Các sinh viên hợp pháp hiện đang ở Hoa Kỳ ghi danh vào các chương trình như vậy phải rời khỏi đất nước hoặc thực hiện các biện pháp khác, chẳng hạn như chuyển đến trường có hướng dẫn trực tiếp để duy trì tình trạng hợp pháp. Nếu không, họ có thể phải đối mặt với hậu quả nhập cư bao gồm việc bắt đầu các thủ tục loại bỏ, nhưng không giới hạn.

 

2. Sinh viên F-1 không định cự đang theo học tại các trường hoạt động bởi các lớp học trực tiếp (tại lớp) sẽ bị ràng buộc bởi các quy định hiện hành của liên bang. Sinh viên F đủ điều kiện có thể tham gia tối đa một lớp học hoặc ba giờ tín chỉ trực tuyến.

 

3. Các sinh viên F-1 không định cư đang theo học tại các trường áp dụng mô hình lai, kết hợp giữa các lớp học trực tuyến và tại lớp – sẽ được cho phép tham gia nhiều hơn một lớp học và ba giờ tín chỉ trực tuyến. Các trường này phải chứng nhận cho SEVP, thông qua Mẫu I-20, “Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho sinh viên không định cư”, để xác thực rằng chương trình này không hoàn toàn trực tuyến, và sinh viên sẽ không tham gia khóa học hoàn toàn trực tuyến trong học kỳ này cũng như tham gia số lượng tối thiểu các lớp học trực tuyến cần thiết để đạt được tiến bộ bình thường trong chương trình cấp bằng của họ. Những miễn trừ trên không áp dụng cho sinh viên dạng F-1 trong các chương trình đào tạo tiếng Anh hoặc sinh viên dạng M-1 đang theo học chương trình cấp bằng nghề, đây là những trường hợp học sinh không được phép đăng ký vào bất kỳ khóa học trực tuyến nào.

 

Các trường nên cập nhật thông tin của mình trong Hệ thống thông tin sinh viên và du khách trao đổi (SEVIS) trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi nếu bắt đầu học kỳ mùa thu với các lớp học trực tiếp nhưng sau đó lại được yêu cầu chuyển sang các lớp học trực tuyến hoặc một sinh viên không định cư thay đổi lựa chọn khóa học, dẫn đến việc dừng tham gia chương trình học hoàn toàn trực tuyến. Sinh viên không định cư tại Hoa Kỳ không được phép tham gia một khóa học đầy đủ thông qua các lớp học trực tuyến. Nếu sinh viên đăng gặp tình huống này thì phải rời khỏi đất nước hoặc thực hiện các giải pháp thay thế để duy trì tình trạng không định cư trước đó chẳng hạn như tham gia khóa học giảm tải hoặc thực hiện việc nghỉ phép vì lý do y tế phù hợp.

Do COVID-19, SEVP đã tiến hành miễn trừ tạm thời cho các khóa học trực tuyến vào các học kỳ mùa xuân và mùa hè. Chính sách này cho phép sinh viên không định cư tham gia nhiều khóa học trực tuyến hơn bình thường, đã được cho phép theo quy định của liên bang để duy trì tình trạng không định cư trong suốt trường hợp khẩn cấp do COVID-19.

Sinh viên không định cư F-1 đang theo học các khóa học về học thuật và sinh viên không định cư M-1 đang theo các khóa học nghề trong khi học tập tại Hoa Kỳ.

(Theo Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ