CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PGWPP

Nếu các khóa học tại lớp của học sinh đang được chuyển sang định dạng trực tuyến vì COVID-19, thì học sinh vẫn đủ điều kiện tham gia Chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWPP).

Nếu học sinh có giấy phép học tập, hoặc đã được phê duyệt cấp giấy phép học tập cho chương trình bắt đầu vào mùa xuân, mùa hè hoặc mùa thu, nhưng lại không thể sang Canada vào thời điểm này do hạn chế đi lại, học sinh vẫn đủ điều kiện cho PGWPP.

Nếu học sinh đang gặp tình trạng này thì có thể:

  • bắt đầu các lớp học của mình khi không ở Canada và,
  • hoàn thành tới 50% chương trình khi ở bên ngoài Canada, nếu không thể sang Canada sớm hơn.

Nếu học sinh bắt đầu học vào mùa thu năm 2020, thì sẽ không bị trừ thời gian trong thời hạn giấy phép lao động sau tốt nghiệp cho việc học mà sinh viên hoàn thành khi ở bên ngoài Canada từ mùa thu 2020 đến 31/12/2020.

Sinh viên được ủy quyền làm việc

Sinh viên có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi trở thành sinh viên bán thời gian hoặc phải nghỉ học do COVID-19 nếu sinh viên:

  • là một sinh viên toàn thời gian.
  • được cấp phép làm việc bên trong hoặc ngoài trường khi đang học.

Nếu sinh viên làm việc ngoài khuôn viên trường, thì có thể làm việc tới 20 giờ mỗi tuần trong một buổi học. Sinh viên có thể làm việc toàn thời gian trong khi nghỉ theo lịch trình trong năm học.  

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ