Bản Tin Visa Canada

CANADA ĐÃ CHO PHÉP SINH VIÊN QUỐC TẾ BAY VÀO CANADA

CANADA ĐÃ CHO PHÉP SINH VIÊN QUỐC TẾ BAY VÀO CANADA

21/05/2021 - Thể loại: Bản Tin Visa Canada

Sau ngày 20 tháng 10 năm 2020, sinh viên quốc tế chỉ có thể đến Canada khi: 👉 Có giấy phép du học hoặc thư giới thiệu hợp lệ 👉 Sẽ tham dự một DLI (Tổ chức học tập được chỉ định cho sinh viên quốc tế) với kế hoạch sẵn sàng COVID-19 được phê…

CANADA QUYẾT ĐỊNH NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẤY ĐẾN 30/9/2021

CANADA QUYẾT ĐỊNH NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẤY ĐẾN 30/9/2021

09/03/2021 - Thể loại: Bản Tin Visa Canada

Theo Hướng dẫn do Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada ban hành vào các ngày 09 tháng 4, 29 tháng 4, 19 tháng 5, 09 tháng 6, 01 tháng 7 và 01 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC) đã tạm dừng việc tiếp nhận…

CIC TIẾP TỤC XÉT DUYỆT HỒ SƠ VISA ONLINE CHO VISA DU LỊCH HOẶC QUÁ CẢNH.

CIC TIẾP TỤC XÉT DUYỆT HỒ SƠ VISA ONLINE CHO VISA DU LỊCH HOẶC QUÁ CẢNH.

01/07/2020 - Thể loại: Bản Tin Visa Canada

Thông báo mới nhất từ CIC hôm nay là họ sẽ tiếp tục xét lại hồ sơ visa online cho các bạn nộp visa du lịch hoặc visa quá cảnh. Tuy nhiên, CIC cũng lưu ý rằng các hồ sơ nộp bằng giấy sẽ chưa được xét duyệt cho đến khi có thông báo mới.

CANADA: NGƯNG NHẬN HỒ SƠ CHO TỚI 30 THÁNG 6

CANADA: NGƯNG NHẬN HỒ SƠ CHO TỚI 30 THÁNG 6

12/06/2020 - Thể loại: Bản Tin Visa Canada

Cho đến khi có thông báo mới, hầu hết mọi người sẽ không thể  đi sang Canada, ngay cả khi có visa du lịch hợp lệ hoặc visa điện tử (eTA). Vì vậy, Canada có thể tiếp tục xử lý các đơn xin của những người đủ điều kiện sang Canada, và tạm thời:

CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PGWPP

CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PGWPP

27/05/2020 - Thể loại: Bản Tin Visa Canada

Nếu các khóa học tại lớp của học sinh đang được chuyển sang định dạng trực tuyến vì COVID-19, thì học sinh vẫn đủ điều kiện tham gia Chương trình cấp phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWPP). Nếu học sinh có giấy phép học tập, hoặc đã được phê duyệt cấp giấy phép học…

1
2
3

Bài viết mới nhất

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỌC WOLLONGONG HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỌC WOLLONGONG

HỌC BỔNG DU HỌC ÚC NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỌC WOLLONGONG

03/08/2022

  ĐH Wollongong (UOW) là một trường đại học nghiên cứu công lập, được thành lập năm 1951 tại thành…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ