CANADA ĐÃ CHO PHÉP SINH VIÊN QUỐC TẾ BAY VÀO CANADA

Sau ngày 20 tháng 10 năm 2020, sinh viên quốc tế chỉ có thể đến Canada khi:

👉 Có giấy phép du học hoặc thư giới thiệu hợp lệ

👉 Sẽ tham dự một DLI (Tổ chức học tập được chỉ định cho sinh viên quốc tế) với kế hoạch sẵn sàng COVID-19 được phê duyệt bởi tỉnh hoặc vùng lãnh thổ mà sinh viên sẽ đến và được liệt kê trên trang web của Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Nếu DLI của sinh viên không nằm trong danh sách các DLI có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 được tỉnh hoặc vùng lãnh thổ phê duyệt, điều đó đồng nghĩa với việc sinh viên không được phép đến Canada vào thời điểm này.

Danh sách các DLI có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 đã được phê duyệt hiện có trên trang web của IRCC. Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên khi các tỉnh và vùng lãnh thổ xác định các trường bổ sung.

Các giải pháp cũng được đưa ra để cho phép sinh viên duy trì trạng thái đủ điều kiện cho Chương trình Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp nếu sinh viên đang học trực tuyến từ nước ngoài.

Nếu sinh viên đã bắt đầu việc học của mình ở Canada nhưng hiện không có mặt tại đây, sinh viên có thể tiếp tục chương trình học online từ quốc gia của mình.

Nếu sinh viên hiện đang học tập tại Canada thì vẫn có thể tiếp tục học. Tuy nhiên, trong trường hợp trường của bạn không nằm trong danh sách các DLI với kế hoạch sẵn sàng COVID-19 đã được phê duyệt thì bạn sẽ không thể quay lại sau khi rời Canada. 

Chính quyền các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch sẵn sàng COVID-19 của các DLI, và dự đoán rằng nhiều DLI sẽ được phê duyệt trong các tuần và tháng sắp tới.

Sinh viên quốc tế được khuyến khích xem lại trang web IRCC để nhận thông tin cập nhật mới nhất có thể ảnh hưởng đến mình, bao gồm danh sách các DLI có kế hoạch sẵn sàng COVID-19 đã được phê duyệt. Danh sách này được cập nhật thường xuyên.

(Theo Cơ quan Di trú Canada)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ