CANADA QUYẾT ĐỊNH NGƯNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẤY ĐẾN 30/9/2021

Theo Hướng dẫn do Bộ trưởng Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada ban hành vào các ngày 09 tháng 4, 29 tháng 4, 19 tháng 5, 09 tháng 6, 01 tháng 7 và 01 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC) đã tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các hình thức thị thực ngắn hạn. Ngày 01/02/2021, Bộ trưởng đã ban hành Hướng dẫn mới để gia hạn quy định này đến hết ngày 30/09/2021 với một số trường hợp được miễn trừ. Vui lòng tham khảo thông tin về các trường hợp được miễn trừ này trên trang web của IRCC.

Hầu hết các hồ sơ xin thị thực ngắn hạn phải tiếp tục nộp trực tuyến tại trang web của IRCC theo đường dẫn: https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html Trong trường hợp quý khách đã nộp hồ sơ giấy để xin thị thực ngắn hạn tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực và không đủ điều kiện để xét là một trong những trường hợp miễn trừ này, hồ sơ sẽ được hoàn trả lại cho quý khách.

Vui lòng lưu ý rằng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada đã tiếp tục lại việc xét duyệt các hồ sơ xin thị thực ngắn hạn (thị thực du lịch). Tuy việc xét duyệt được tiếp tục nhưng những quy định hạn chế đi lại, nhập cảnh vào Canada vẫn được áp dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web của IRCC.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🔺 Liên hệ Du Học TNK ngay hôm nay để được hỗ trợ nhanh nhất. 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ