CANADA: NGƯNG NHẬN HỒ SƠ CHO TỚI 30 THÁNG 6

Cho đến khi có thông báo mới, hầu hết mọi người sẽ không thể  đi sang Canada, ngay cả khi có visa du lịch hợp lệ hoặc visa điện tử (eTA).

Vì vậy, Canada có thể tiếp tục xử lý các đơn xin của những người đủ điều kiện sang Canada, và tạm thời:

  • Thay đổi cách nộp đơn
  • Tạm ngưng xử lý một số đơn xin

Do tác động của vi rút corona (COVID-19), Canada không thể:

  • Xử lý các đơn xin như bình thường
  • Cung cấp thời gian xử lý chính xác

Canada ưu tiên một số hồ sơ, bao gồm:

  • Người Canada đang cố gắng trở về Canada
  • Người dễ mắc bệnh
  • Những người thực hiện hoặc hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu

Nếu bạn không đủ điều kiện để sang Canada, đừng nộp đơn trong thời gian trì hoãn xử lý bình thường (cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020).

 

(Theo cơ quan Di trú Canada)

 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ