CIC TIẾP TỤC XÉT DUYỆT HỒ SƠ VISA ONLINE CHO VISA DU LỊCH HOẶC QUÁ CẢNH.

Thông báo mới nhất từ CIC hôm nay là họ sẽ tiếp tục xét lại hồ sơ visa online cho các bạn nộp visa du lịch hoặc visa quá cảnh. Tuy nhiên, CIC cũng lưu ý rằng các hồ sơ nộp bằng giấy sẽ chưa được xét duyệt cho đến khi có thông báo mới.

  • Như vậy có nghĩa là bạn nào chuẩn bị nộp hồ sơ đi tháng 9 này sẽ có thể được nhận visa sớm.
  • Chính phủ Canada đã xác nhận với CIC News rằng họ sẽ gia hạn hạn chế đi lại trong ít nhất một tháng nữa, nghĩa là đến hết 31/7/2020.
  • Canada ban đầu thực hiện các hạn chế đi lại vào ngày 18/3 và dự định hết hạn vào ngày hôm nay, 30/6.
  • Trong email gửi tới CIC News, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) xác nhận rằng các hạn chế đi lại sẽ được duy trì cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 7.
  • Điều này có nghĩa là chỉ những khách du lịch nằm trong danh sách đối tượng đặc cách mới có thể vào Canada. CBSA sẽ tiếp tục chỉ tiếp nhận khách du lịch đến Canada vì những lý do thiết yếu.
  • Lệnh tạm thời này là một trong những biện pháp của Canada để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus.
  • Hệ thống nhập cư của Canada đã tiếp tục hoạt động kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ