ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC Ở CANADA SAU KHI TỐT NGHIỆP

Để có thể làm việc ở Canada sau khi tốt nghiệp, sinh viên cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động. Nếu học sinh muốn ở lại Canada theo dạng thường trú dân sau khi tốt nghiệp, sẽ có một số chương trình học cho phép học sinh nộp đơn xin thẻ thường trú để ở lại Canada và mỗi chương trình này có những yêu cầu riêng biệt.

Giấy phép lao động thường được cấp tương đương với khoảng thời gian khóa học của học sinh. Ví dụ học sinh đăng ký học cao đẳng ở Canada 2 năm thì có thể được cấp giấy phép lao động 2 năm và tối đa là 3 năm. Giấy phép lao động không thể có thời gian dài hơn thời gian khóa học của học sinh. Ví dụ nếu như học sinh tốt nghiệp chương trình cử nhân (bằng 4 năm) thì có thể đủ điều kiện để xin giấy phép lao động 3 năm nếu đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn do sở di trú đề ra. Nếu học sinh tốt nghiệp một chứng chỉ 8 tháng thì giấy phép lao động được cấp cho học sinh sẽ không quá 8 tháng.

Học sinh có rất nhiều khả năng để nộp đơn xin thường trú dân sau thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc dựa vào chương trình làm việc sau khi tốt nghiệp nêu trên nếu học sinh quen thuộc với xã hội Canada và có thể đóng góp cho nền kinh tế của Canada, nếu học sinh có kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và có đủ kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu.

Bạn có thể nộp đơn xin thường trú ở Canada theo một trong những chương trình di trú được quản lý bởi hệ thống Express Entry.

(Xem bài tiếp theo để biết rõ hơn về Express Entry)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ