NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỐI THIỂU ĐỂ NỘP ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ DÂN DỰA VÀO KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THEO CHƯƠNG TRÌNH EXPRESS ENTRY

Những điều kiện tối thiểu để nộp đơn xin thường trú dân dựa vào kinh nghiệm làm việc theo chương trình Express Entry :

– Có ít nhất 12 tháng làm việc toàn thời gian (hoặc bán thời gian tương đương) trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin thường trú dân tương đương tổng số giờ làm việc 1560 giờ trong một năm nếu làm toàn thời gian hoặc 1560 giờ trong hai năm nếu làm bán thời gian.

– Đi làm hợp pháp ở Canada

– Đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ cần thiết đối với công việc của mình (tất cả các kĩ năng)

– Phải sống ở ngoài tỉnh Quebec

Trường hợp bạn tự kinh doanh và có kinh nghiệm làm việc bạn tích lũy trong quá trình đi học (bao gồm làm bán thời gian 20 giờ một tuần, vừa học vừa làm co-op hay vừa học vừa thực tập dạng internship) đều sẽ không được tính điểm để xin thẻ thường trú.

Lưu ý rằng tỉnh Quebec có chính sách nhập cư riêng do đó không thể áp dụng những qui định nêu trên để xin thẻ thường trú tại Quebec.

Trong thời gian đang xin thẻ thường trú dân mà giấy phép lao động của bạn hết hạn thì bạn vẫn có thể xin một giấy phép lao động ngắn hạn khác để tiếp tục làm việc ở Canada cho đến khi hồ sơ xin thẻ thường trú dân của bạn có kết quả cuối cùng.

Chương trình Express Entry không có yêu cầu về trình độ học vấn nhưng nếu bạn muốn kiếm thêm điểm nhập cư cho mình bằng học vấn bạn có thể cần ít nhất là bằng THPT ở Canada hoặc sau THPT như chứng chỉ, cao đẳng, đại học hoặc tín chỉ bằng cấp đã học ở một nước khác (được công nhận ở Canada)

 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ