THAY ĐỔI CÁCH XỬ LÝ THỊ THỰC DO COVID-19

Với những hạn chế về du lịch hiện tại, hầu hết các công dân nước ngoài đều bị ngăn cản vào Canada, với một số miễn trừ. (Ottawa, ngày 29 tháng 4 năm 2020)

Vì những hạn chế này, Canada đang tạm dừng xử lý các đơn xin thị thực du lịch không cần thiết. Điều này cho phép Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tập trung nguồn lực vào các dịch vụ quan trọng. Việc đình chỉ này cũng áp dụng cho một số đơn xin visa điện tử (eTA).

Việc xử lý các đơn xin thị thực và eTA cho những người được phép đến Canada sẽ được tiếp tục. Các trường hợp này bao gồm tất cả các đơn xin lao động nước ngoài tạm thời, tập trung đặc biệt vào các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như các đơn xin trong lĩnh vực y tế và chuỗi cung ứng thực phẩm.

Việc xử lý giấy phép học tập cho sinh viên sẽ tiếp tục theo dự kiến về kỳ học tập mùa thu. IRCC sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin trong phạm vi có thể. Đơn xin giấy phép học tập yêu cầu sinh trắc học, và nhiều trung tâm xin visa thường cung cấp dịch vụ này đã bị đóng cửa. Vì lí do Covid 19, phương án đặc biệt sẽ được áp dụng, đó là các những người xin visa sẽ có 90 ngày để cung cấp sinh trắc học thay vì 30 ngày tiêu chuẩn như trước đây. Cần lưu ý rằng chỉ những sinh viên đã có giấy phép học tập hợp lệ hoặc được chấp thuận cấp phép học tập trễ nhất là ngày 18 tháng 3 năm 2020, mới có thể vào Canada.

Người lao động, sinh viên và du khách (những người đủ điều kiện được miễn hạn chế đi lại) phải đăng ký trực tuyến.

Đơn xin thường trú sẽ tiếp tục được xử lý. Chỉ những thường trú dân nhận được sự chấp thuận trễ nhất vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, mới có thể đi đến Canada.

IRCC sẽ tiếp tục cập nhật về bất kỳ thay đổi nào khác, bao gồm thời gian việc đình chỉ xử lý này được tháo gỡ.

(Theo cơ quan Di trú Canada)

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ