Học khu The Gulf Islands

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG TẠI HỌC KHU THE GULF ISLANDS

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG TẠI HỌC KHU THE GULF ISLANDS

12/08/2020 - Thể loại: Chọn Trường Học Tại Canada

Làm quen với học khu The Gulf Islands Học khu The Gulf Islands nằm ở Biển Salish (eo biển Georgia) và là nơi sinh sống của năm cộng đồng đảo: Salt Spring, Pender, Galiano, Mayne và Saturna. Học khu hiện đang phục vụ khoảng 1500 học sinh. Nó tự hào về chương trình chất lượng…

Bài viết mới nhất

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

09/05/2024

  Chi tiết về MDIS Singapore, xem thêm tại: Môi Trường Du học lý tưởng tại MDIS Singapore CHƯƠNG TRÌNH…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ