Saskatchewan Polytechnic

SASKATCHEWAN POLYTECNIC – TRƯỜNG BÁCH KHOA CHẤT LƯỢNG TẠI CANADA

SASKATCHEWAN POLYTECNIC – TRƯỜNG BÁCH KHOA CHẤT LƯỢNG TẠI CANADA

28/07/2020 - Thể loại: Chọn Trường Học Tại Canada

Giới thiệu về Saskatchewan Polytechnic Bách khoa Saskatchewan được thành lập vào năm 1959 với tên là Học viện Kỹ thuật Saskatchewan và sau đó đổi tên thành Bách khoa Saskatchewan như bây giờ vào năm 2014. Bách khoa Saskatchewan là thành viên của Đại học Bách khoa Canada, một liên minh gồm 13 tổ…

Bài viết mới nhất

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

09/05/2024

  Chi tiết về MDIS Singapore, xem thêm tại: Môi Trường Du học lý tưởng tại MDIS Singapore CHƯƠNG TRÌNH…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ