Saskatchewan Polytechnic

SASKATCHEWAN POLYTECNIC – TRƯỜNG BÁCH KHOA CHẤT LƯỢNG TẠI CANADA

SASKATCHEWAN POLYTECNIC – TRƯỜNG BÁCH KHOA CHẤT LƯỢNG TẠI CANADA

28/07/2020 - Thể loại: Chọn Trường Học Tại Canada

Giới thiệu về Saskatchewan Polytechnic Bách khoa Saskatchewan được thành lập vào năm 1959 với tên là Học viện Kỹ thuật Saskatchewan và sau đó đổi tên thành Bách khoa Saskatchewan như bây giờ vào năm 2014. Bách khoa Saskatchewan là thành viên của Đại học Bách khoa Canada, một liên minh gồm 13 tổ…

Bài viết mới nhất

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

05/10/2022

COVID-19 đại dịch phát từ năm 2020 đến nay tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế toàn cầu,…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ