VỢ HOẶC CHỒNG ĐI CÙNG CÓ ĐƯỢC ĐI LÀM KHI TÔI ĐANG DU HỌC Ở CANADA

Vợ hoặc chồng (có hôn thú hoặc không có hôn thú) của người đang mang visa du học ở Canada vẫn có thể xin giấy phép lao động để làm việc tại Canada nếu :

– Người đang mang visa du học Canada đang đi học toàn thời gian tại một trường trên bậc THPT công lập hoặc bán công (hoạt động theo qui chế như các trường công lập và được nhà nước tài trợ 50% kinh phí hoạt động). Hiện tại chỉ có các học viện bán công trên THPT ở Quebec có đủ điều kiện trên. Ngoài ra, trường tư được chính quyền tỉnh cho phép cấp bằng cũng đạt yêu cầu.

– Người đang mang visa du học phải có một giấy phép đi học (study permit) còn hạn.

Vợ hoặc chồng của người đang mang visa du học được phép đi làm với số giờ làm việc tương đương với người đang mang visa du học và có thể bắt đầu làm việc ngay khi người đang mang visa du học bắt đầu đi học tại Canada. Giấy phép lao động được cấp cho người vợ hoặc chồng của người có visa du học là giấy phép lao động mở do đó được phép đi làm thoải mái không cần phải có thư chấp nhận việc làm hay ý kiến cho phép từ bộ lao động Canada.

 

Bài viết liên quan

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ