Allendale Columbia School

ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL – TRƯỜNG TRUNG HỌC QUY MÔ NHỎ VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TẠI ROCHESTER, NEW YORK.

ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL – TRƯỜNG TRUNG HỌC QUY MÔ NHỎ VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TẠI ROCHESTER, NEW YORK.

06/08/2020 - Thể loại: Chọn Trường Học Tại Mỹ

Giới thiệu về Trường trung học Allendale Columbia Trường Allendale Columbia (AC) được thành lập vào năm 1980 tại Rochester, New York, Mỹ. Trường là một cộng đồng đa dạng, thịnh vượng của những người học tham gia trong nước và quốc tế để tạo cơ hội thiết kế, tưởng tượng, học hỏi và tạo…

Bài viết mới nhất

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

05/10/2022

COVID-19 đại dịch phát từ năm 2020 đến nay tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế toàn cầu,…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ