Allendale Columbia School

ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL – TRƯỜNG TRUNG HỌC QUY MÔ NHỎ VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TẠI ROCHESTER, NEW YORK.

ALLENDALE COLUMBIA SCHOOL – TRƯỜNG TRUNG HỌC QUY MÔ NHỎ VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TẠI ROCHESTER, NEW YORK.

06/08/2020 - Thể loại: Chọn Trường Học Tại Mỹ

Giới thiệu về Trường trung học Allendale Columbia Trường Allendale Columbia (AC) được thành lập vào năm 1980 tại Rochester, New York, Mỹ. Trường là một cộng đồng đa dạng, thịnh vượng của những người học tham gia trong nước và quốc tế để tạo cơ hội thiết kế, tưởng tượng, học hỏi và tạo…

Bài viết mới nhất

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

Chương trình trung học – Cao đẳng MDIS

09/05/2024

  Chi tiết về MDIS Singapore, xem thêm tại: Môi Trường Du học lý tưởng tại MDIS Singapore CHƯƠNG TRÌNH…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ