visa J-1

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ VISA TRAO ĐỔI VĂN HÓA J-1

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ VISA TRAO ĐỔI VĂN HÓA J-1

12/02/2017 - Thể loại: Bản Tin Visa MỹMỹ

Nhìn chung, một công dân của một quốc gia khác muốn đến Mỹ trước hết phải xin thị thực, dù là thị thực để lưu trú tạm thời hay định cư. Thị thực trao đổi khách dành co những cá nhân được chấp thuận tham gia vào chương trình trao đổi khách của Mỹ.

Bài viết mới nhất

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

Thiennienky – Dịch vụ Visa các nước Châu Âu, Úc, NewZealand

05/10/2022

COVID-19 đại dịch phát từ năm 2020 đến nay tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế toàn cầu,…

Tỷ giá ngoại tệ

CÔNG TY TNHH DVTV THIÊN NIÊN KỶ
Theo dõi Thiên Niên Kỷ